Galeria 2017

 
 

 

Instrukcja:
1. Kliknij na "Glosowanie" -> Następnie w nowo otwartym

oknie zagłosuj . Po 3, 4 sekundach uaktywni się przycisk "Wejście".
2. Teraz już możesz kliknąć "Wejś
cie".